Predmet nabave – SANACIJA DIJELA NERAZVRSTANIH PROMETNICA I ODVODNJA OBORINSKIH VODA U NASELJU KURŠANEC

Evidencijski broj nabave: I-22-08-231

Procijenjena vrijednost nabave – 85.000,00 kn (bez PDV – a)

Rok za dostavu ponuda – 22. ožujak 2022. do 9:00

Ponude dostaviti na: jednostavna.nabava@cakovec.hr

Dokumenti za preuzimanje:

Dokumenti za preuzimanje: DOKUMENTACIJA (.zip)

SVI DOKUMENTI:

Preuzimanje (DOCX, 49KB)


Preuzimanje (XLSX, 21KB)