Predmet nabave – Sanacija sportskih igrališta III OŠ Čakovec i COO Čakovec

Evidencijski broj nabave: I-21-08-46

Procijenjena vrijednost nabave – 145.000,00 kn (bez PDV – a)

Rok za dostavu ponuda – 22. listopad 2021. do 9:30

Ponude dostaviti na: jednostavna.nabava@cakovec.hr

DOKUMENTACIJA_O_NABAVI_ZA_IIIOS_I_COO

Preuzimanje (XLSX, 10KB)