Sastav Gradskog vijeća

vijecnica_web_s

Članovi Gradskoga vijeća u mandatnom razdoblju 2021. – 2025. godine.

 

PREDSJEDNIK:

1. Darko Zver

POTPREDSJEDNICI:

2. Josip Varga
3. Jurica Horvat

 1. Renato Slaviček
 2. Karolina Juzbašić
 3. Josip Radek
 4. Damir Bakač
 5. Vesna Baranašić Horvat
 6. Zoran Korpar
 7. Igor Šegović
 8. Asja Supančić Balog
 9. Boris Bistrović
 10. Miroslav Novak
 11. Nino Vurušić
 12. Dragutin Bajsić
 13. Josip Požgaj
 14. Rajko Bulat
 15. Tomislav Marković
 16. Nenad Mekovec