Sastav Gradskog vijeća

vijecnica_web_s

Članovi Gradskoga vijeća u mandatnom razdoblju 2017. – 2021. godine.

 

PREDSJEDNIK:

1. Jurica Horvat (SDP)

POTPREDSJEDNICI:

2. Nino Vurušić (HSS)
3. Dragutin Bajsić (HSU)

SDP:

4. Dejan Tomašić
5. Ivan Perhoč
6. Andreja Marić, dr. med.
7. Emina Miri
8. Lana Remar, mag. soc. rada
9. Miroslav Novak

MDS:

10. Josip Požgaj

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA:

11. Rajko Bulat

HSLS:

12. Lana Rođak

HDZ:

13. Aleksandar Makovec, dipl. ing. stroj.

HNS:

14. Ljerka Cividini
15. Radojka Magić
16. Karolina Juzbašić
17. Josip Varga

REFORMISTI:

18. Radovan Kavran

HRAST:

19. Josip Zorčec

ŽIVI ZID:

20. Jasna Hrlec

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA:

21. dr. sc. Predrag Kočila  Račun posebnih namjena Izvještaj o donacijama od 21.05.-30.06.2017.  Financijski izvještaj za 2017. Dopuna financijskog izvještaj za 2017. Izvještaj o donacijama od 01.01.-30.06.2018.