Sastav Gradskog vijeća

vijecnica_web_s

Članovi Gradskoga vijeća u mandatnom razdoblju 2021. – 2025. godine.

 

PREDSJEDNIK:

1. Darko Zver

POTPREDSJEDNICI:

2. Josip Varga
3. Jurica Horvat

 1. Renato Slaviček
 2. Karolina Juzbašić
 3. Josip Radek
 4. Damir Bakač
 5. Vesna Baranašić Horvat
 6. Zoran Korpar
 7. Štefanija Damjanović
 8. Asja Supančić Balog
 9. Boris Bistrović
 10. Miroslav Novak
 11. Nino Vurušić
 12. Dragutin Bajsić
 13. Josip Požgaj
 14. Rajko Bulat
 15. Tomislav Marković
 16. Nenad Mekovec

Kontakt podaci predsjednika klubova vijećnika:

Klub vijećnika: 
MATIJA POSAVEC – NEZAVISNA LISTA – MATIJA POSAVEC – NL
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
DEMOKRATI
HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS
Predsjednica: Vesna Baranašić Horvat mag. oec.
email: hr

Klub vijećnika:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MDS
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
Predsjednik: Jurica Horvat
email: jurica.horvat@cakovec.hr

Klub vijećnika:
FOKUS
Predsjednik: Boris Bistrović
email: boris.bistrovic@cakovec.hr