Na temelju članka 33. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21) te članka 5. Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. (Klasa: 022-05/21-02/28, Urbroj: 2109/2-01-01-21-10) od 14.12.2021. godine saziva se 2. sjednica Parterskog vijeća urbanog područja Čakovec koja će se održati u multimedijalnoj dvorani Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Trg Republike 4, dana 21. veljače 2023. godine u 10:00 sati.

Preuzimanje (PDF, 46KB)