U čakovečkoj gradskoj vijećnici prošli je tjedan održan zajednički sastanak radnih skupina Međimurske energetske agencije MENEA i Grada Čakovca na temu projekta Dynamic light. Riječ je o projektu koji Međimurskoj energetskoj agenciji i Gradu Čakovcu donosi milijun i 830 tisuća kuna, a temeljem kojeg će se povećati poslovni kapaciteti oba partnera te u središtu Čakovca postaviti dinamička LED javna rasvjeta.

Kako je istaknuto u uvodnoj prezentaciji, većina se aktivnosti početne faze projekta sastojala u prikupljanju podataka od kojih će partneri pripremiti nekoliko brošura kao vodiče za buduće slične projekte. Kroz projektne aktivnosti u narednom razdoblju, MENEA će pripremiti nekoliko stručnih aktivnosti među kojima su stručna predavanja i radionice. Također, stručnjaci iz ove tvrtke izvršit će testiranje nekoliko modela potencijalnih rasvjetnih tijela na predviđenim ulicama sa mjeračem osvjetljenja (luminance meter).

Za te svrhe Grad će osigurati vozilo s kojim će se moći obaviti planirano testiranje. Također će MENEA osigurati izradu projektnog zadatka i glavnog projekta što je i previđeno ovim projektom. Također, u cilju veće informiranosti zainteresiranih građana održati će se nekoliko predavanja u suradnji sa udrugama koje se bave zaštitom okoliša (u najavi ZEO Nobilis i AD Vega). Dogovorena je i suradnja oko pripreme i realizacije stručnog dijela javne nabave koja bi se trebala realizirati do svibnja 2018. godine.

Gradski dio projekta predstavio je Slobodan Veinović, a MENEA-in, Alen Višnjić.

Preuzimanje (PDF, Unknown)