O Odjelu

Služba za poslove gradonačelnice obavlja poslove javne nabave, poslove koji se odnose na utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave velike vrijednosti, objave javne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva  kojima je osnivač ili suosnivač Grad Čakovec sukladno ovlaštenju nadležnih tijela. Vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrađuje plan nabave. Obavlja sve poslove jednostavne nabave. Organizira obilježavanja nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, protokolarne aktivnosti vezane uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću. Obavlja administrativne i tehničke poslove za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Organizira konferencije za novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti Grada Čakovca. Potiče poduzetništvo te surađuje s gospodarskim subjektima, poduzetnicima i obrtnicima. Obavlja poslove koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji, poslove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Radi na štetama od elementarnih nepogoda. Obavlja poslove vezane uz Strategiju gospodarskog razvoja Grada Čakovca.

Odsjek za gospodarstvo, europske programe i projekte obavlja poslove vezane uz europske programe i projekte, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane  od strane EU te aplicira na sve projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca i provodi te projekte. Obavlja poslove vezane uz gospodarstvo i gospodarski razvoj Grada Čakovca. Potiče poduzetništvo te surađuje s gospodarskih subjektima, poduzetnicima i obrtnicima. Obavlja poslove koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji, poslove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Radi na štetama od elementarnih nepogoda. Pruža stručnu pomoć poduzetnicima radi brže realizacije njihovih poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane uz provedbu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, u skladu s nadležnostima Grada. Vodi brigu o potrebama romske zajednice.

Odsjek za odnose s javnošću obavlja poslove protokola, informiranja i odnosa s javnošću, organizacija manifestacija i raznih događanja iz nadležnosti Grada Čakovca.

Služba za poslove gradonačelnice

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
T. +385 40 314 938
F. +385 40 311 724

Pročelnik
Svetislav Drakulić mag. iur.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X