U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 7 2007 možete naći:

Zaključak o prijedlogu izgradnje objekata kompleks SRC Mladost u Čakovcu po modelu javno-privatnog partnerstva,
Zaključak o izradi Programa za osiguranje prostornih uvjeta rada Gradske uprave Grada Čakovca,
Zaključci o odobrenju korištenja odlagališta u Totovcu za Općine Gornji Mihaljevec i Mala Subotica,
Zaključak o izradi Studije analize dosadašnjeg razvitka prometnog sustava Grada Čakovca,
Zaključak o pristupanju besplatnom priključenju na kanalizaciju i vodovod,
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Operativnog plana Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2006/2007. godina,
Zaključak o naknadi troškova radova na obiteljskom objektu u Mačkovcu,
Zaključak o odvajanju od zajedničke kotlovnice suvlasnika zgrade V. Morandinija 3-9 i Uske 1,
Zaključak o prihvaćanju Programa i imenovanju članova Odbora za obilježavanje obljetnica Franjevaca,
Rješenje o imenovanju voditelja zbirke osobnih podataka Grada Čakovca,
Plan Zapošljavanja vježbenika u Gradu Čakovcu za 2007/2008. godinu,
Zaključci iz područja imovinsko-pravnih poslova,
Zaključci iz područja društvenih djelatnosti,
Zaključci iz područja gospodarskih djelatnosti.

Preuzimanje službenog glasnika.