U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 2 2007 možete naći:

Zaključci sa 19. sjednice Gradskog poglavarsta održane 18.01.2007. godine

Preuzimanje službenog glasnika.