U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 10 2007 možete naći:

Odluka o donošenju DPU “Brezje” u Mihovljanu
Detaljni plana uređenja područja “Brezje” u Mihovljanu
Zaključak o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2006. godinu
Odluka o stipendiranju studenata
Odluka o izmjeni i dopuni Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Čakovca
Zaključak o prihvaćanju projekata – investicija Grada Čakovca
Zaključak o odbijanju davanja suglasnosti na dio odluke “Međimurskih voda” d.o.o. Čakovec
Zaključak o davanju jamstva za kredit za izgradnju kanalizacije,kanalizacijski sustav Grada Čakovca – naselja “Novo Selo Rok – Krištanovec – Ivanovec”
Zaključak o prihvaćanju inicijative mještana naselja Štefanec za pripojenje Gradu Čakovcu
Odluka o prestanku rada Gradskog vijeća mladih Grada Čakovca
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Poslovnika savjeta mladih Grada Čakovca
Članovi Savjeta mladih Grada Čakovca

 

Preuzimanje službenog glasnika.