AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o izradi DPU zapadnog dijela naselja Savska Ves
2.    Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec
3.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čakovca
5.    Odluka o zaključenju ugovora o kupnji “Časničkog doma” i zaključenju Sporazuma o suradnji Grada Čakovca i Međimurske županije
6.    Zaključak o izmjenama i dopunama Proračuna grada Čakovca za 2008. za potrebe kupnje “Časničkog doma”
7.    Odluka o zaključenju ugovora o zamjeni nekretnina između Grada Čakovca i CZSS
8.    Odluka o GKP “Čakom” d.o.o. kao nositelju investicija izgradnje II faze odlagališta u Totovcu i izgradnje tržnice u Čakovcu
9.    Zaključak o dostavi informacija o realizaciji Sporazuma između Grada Čakovca i Međimurske županije o sufinanciranju korištenja odlagališta Totovec
10.    Odluka o promjeni naziva Dječjeg centra Čakovec te davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Dječjeg centra Čakovec
11.    Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
12.    Odluka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Čakovca i Kiryat Tivona
13.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta mladih Grada Čakovca
14.    Odluka o imenovanju uprave – direktora GKP “Čakom” d.o.o.

GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

1.    Odluka o imenovanju uprave – direktora GKP “Čakom” d.o.o.

 

Preuzimanje službenog glasnika.