AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 1.1. do 31.12.2014
 2. Donošenje Zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka u drugom polugodištu školske 2014/2015
 3. Donošenje Rješenja o:
  1. izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
  2. izmjeni Rješenje o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Čakovca
 4. Odluka o financijskoj pomoći Murk

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2014.
 2. Godišnje izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2014.
 3. Odluka o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2014.
 4. Izvješće o poslovanju gradskih ustanova u 2014.:
 5. Centra za kulturu Čakovec,
 6. Dječjeg vrtića Čakovec,
 7. Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“,
 8. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
 9. Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
 10. Odluka o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014.
 11. Davanje Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
 12. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
 13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
 14. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
 15. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2014.
 16. Odluka o provedbi posebnih mjera za sprječavanje odbacivanja otpada
 17. Odluka o usvajanju Poslovnog plana za investiciju Sanacije odlagališta Totovec I. faza sanacija odlagališta Totovec, II. faza izgradnja građevina za gospodarenje otpadom s kompostanom u Totovca
 18. Odluka o davanju jamstva Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec
 19. Odluka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Blagoevgrada
 20. Donošenje Odluke o izmjene i dopune prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca
 21. Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2015.“
 22. Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015.
 23. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2014.
 24. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Savjeta mladih Grada Čakovca
 25. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“
 26. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cipelica“
 27. Odluka o imenovanju ulica na području Grada Čakovca
 28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca
 29. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i  korištenju drugih prostora
 30. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun
 31. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za prostorno planiranje
 32. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za određivanje imena ulica i trgova
 33. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za poljoprivredu i turizam

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Čakovca (pročišćeni tekst)
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu

 

Preuzimanje službenog glasnika