AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.    Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna PPUG i GUP-a Grada Čakovca
2.    Zaključak o usvajanje Programa produženog boravka u školskoj 2008./2009.
3.    Zaključak o usvajanje Izvješća “Međimurskih voda” d.o.o. o stanju fakturiranih i naplaćenih sredstava temeljem povjerenih javnih ovlasti za period 01.01. – 30.06. 2008.
4.    Zaključak o ustupanju korištenja Grba Grada Čakovca Međimurskom veleučilištu Čakovec
5.    Zaključak o postavi spomenika Nikoli Zrinskom Sigetskom
6.    Zaključci o usvajanju Izvješća o poslovima naplate parkiranja GKP “Čakom” d.o.o. i obračunu naplate parkiranja GKP “Čakom” d.o.o. za vrijeme Porcijunkolova
7.    Zaključak o imenovanju stožera zimske službe – zima 2008/2009.
8.    Zaključci o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa i naknade za priključak na kanalizaciju Župe Sv. Petra i Pavla u Mačkovcu i    Centra za socijalnu skrb Čakovec
9.    Zaključci o zahtjevu za sufinanciranje troškova školovanja
10.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova
11.    Zaključci o zahtjevima iz područja društvenih djelatnosti

 

Preuzimanje službenog glasnika