GRADONAČELNIK


1.    Suglasnost na promjenu cijena:
a)  GKP „Čakom“ d.o.o.
b)  GP „Ekom“ d.o.o.
2. Suglasnost na Statute:
a) Knjižnice i čitaonice Čakovec
b) Dječjeg vrtića Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec
3. Imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Ivanovec
4. Zimska služba Grada Čakovca
a) Imenovanje Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2009/2010.
b) Prihvaćanje Operativnog plana čišćenja snijega
5. Imenovanje radnih tijela
6. Zaključci iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti
7. Zaključci iz područja društvenih djelatnosti

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika