AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.    Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca
2.    Zaključak o zaključenju Ugovora između Grada Čakovca i HEP – ESCO d.o.o. Zagreb
3.    Zaključak o odobrenju postave pilova u ulici J. Bedekovića i spoju Zagrebačke i Kolodvorske u Čakovcu
4.    Zaključak o prihvaćanju Operativnog plana rada stožera zimske službe Grada Čakovca
5.    Zaključak o postavi spomenika Nikoli Zrinskom Sigetskom
6.    Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli sredstva za sufinanciranje vrhunskih športaša
7.    Zaključak o reorganizaciji društva “Međimurske vode” d.o.o.
8.    Zaključak o sufinanciranju kupnje violončela za Zitu Vargu
9.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova
10.    Zaključci o zahtjevima iz područja gospodarskih djelatnosti

 

Preuzimanje službenog glasnika