GRADONAČELNIK
1.    Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
2.    Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila
3.    Pravilnik o organizaciji, čuvanju, odabiranju i  izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva
4.    Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2010.
5.    Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca za 2010.
6.    Odluka o imenovanju osobe u Upravi Grada Čakovca zadužene za nepravilnosti
7.    Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u Upravi Grada Čakovca
8.    Zaključak o odricanju od plaćanja spomeničke renti

 

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika