U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 16. 2007 možete naći:

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca
Izmjene i dopune Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
Zaključka o sklapanju Aneksa Ugovoru o povjeravanju poslova naplate parkiranja na području Grada Čakovca
Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete
Zaključak o prihvaćanju Kolektivnog ugovora Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec
Suglasnost za realizaciju investicijske energetske studije javne rasvjete Grada Čakovca
Zaključak za podržavanje inicijative za izradu spomenika Zrinskom i Frankopanu u Čakovcu
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta u postupku izdavanja lokacijskih dozvola
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za gradsku poticanu stanogradnju
Zaključak o usvajanju projekta i troškovnika gradske poticane stanogradnje
Zaključak o prihvaćanju Operativnog plana rada stožera zimske službe Grada Čakovca
Odluka o objavi prikupljanja ponuda za obavljanje prijevoza gradskom autobusnom linijom
Zaključak o božićno-novogodišnjoj dekoraciji Čakovca
Zaključak o odobrenju troškovnika sanacije stambenih zgrada u Čakovcu
Zaključci iz područja imovinsko-pravnih poslova
Zaključci iz područja društvenih djelatnosti
Zaključci iz područja gospodarskih djelatnosti


Preuzimanje službenog glasnika.