GRADSKO VIJEĆE

1.    Projekcija Proračuna Grada Čakovca za 2011. i 2012.
2.    Financijski plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije
3.    Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada   Čakovca
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
6.    Odluka o prestanku rada Savjeta mladih Grada Čakovca
7.    Rezultati izbora Savjeta mladih Grada Čakovca

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA

1.    Statut Turističke zajednice Grada Čakovca

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika