AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 

1.    Suglasnost ČaKRi d.o.o. suosnivanje multisektorskog turističkog klastera.
2.    Zaključak o imenovanju Pregovaračkog odbora za donošenje Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora GP „Ekom“ d.o.o.
3.    Izmjene i dopune Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila
4.    Zaključak o dodjeli stipendija Grada Čakovca za akademsku godinu 2008./2009.
5.    Zaključak  o konačnom obračunu kompenzacije komunalnog doprinosa sa MIDI“ d.o.o. Ivanovec i „LEM“ d.o.o. Hodošan
6.    Zaključka o kompenzaciji komunalnog doprinosa Igoru Rešetaru iz Kuršanca
7.    Zaključka o produženju roka izvođenja komunalne infrastrukture za „MIDI“ d.o.o.
8.    Rješenje o imenovanju člana prosudbene Komisije u postupku raspisivanja natječaja za izradu
spomenika Nikoli Zrinskom Sigetskom
9.    Zaključak o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova
10.  Zaključak o zahtjevima iz područja društvenih djelatnosti
11.  Zaključak o zahtjevima iz područja gospodarskih djelatnosti
12.  Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednica Grada Čakovca

 

Preuzimanje službenog glasnika