U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 2 2007 možete naći:  

Odluka o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec,
Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec,
Odluka o imenovanju ulica u Gradu Čakovcu,
Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola za 2007,
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Čakovca, Zaključi sa 16. sjednice Gradskog vijeća održane 01.02.2007. godine

Preuzimanje službenog glasnika.