AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2007. god.
2.    Izvješće o radu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca u 2007. god.
3.    Odluka o usvajanju godišnjeg plana, Programa rada, Organizacije rada i Financijskog poslovanja Dječjeg centara Čakovec za 2008. god.
4.    Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola za prvo tromjesečje 2008. godine
5.    Odluka o komunalnom redu
6.    Odluka o uređenju i održavanju naselja
7.    Odluka o zelenim površinama
8.    Odluka o držanju stoke i peradi u Gradu Čakovcu
9.    Odluka o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica na području Grada Čakovca
10.    Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
11.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora III. Osnovne škole

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.    Suglasnost na Odluku o visini cijene komunalnih usluga Međimurskih voda d.o.o.
2.    Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
3.    Pravilnik o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila

 

 

Preuzimanje službenog glasnika.