AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.    Odluka o prikupljanju i zbrinjavanju azbestnog otpada
2.    Zaključak o objavi javnog poziva za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Čakovca”
3.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca te Izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca
4.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih proslova, društvenih i gospodarskih djelatnosti

 

 

Preuzimanje službenog glasnika