ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi
2.    Pročišćeni tekst Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca
3.    Pročišćeni tekst Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja grada u predškolskim ustanovama 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika