AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za katastarske općine Čakovec, Gornji Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Savska Ves, Šandorovec, Totovec i Žiškovec
2.    Ispravak tehničke greške


ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Ispravak tehničke greške

 

Preuzimanje službenog glasnika