Službeni glasnik br. 2/2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca 2.    Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada Čakovca 3.    Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca 4.    Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području… Continue Reading Službeni glasnik br. 2/2013