AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Čakovca
Izvješće Mandatne komisije
Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca
Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca – Jurica Horvat
Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca – Josip Varga
Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca
Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca
Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca
Rješenje o izboru Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Čakovca
Rješenje o izboru Komisije za određivanje imena trgova i ulica Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća
Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Suglasnost o početku postupka javne nabave Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec

AKTI GRADONAČELNIKA
Plan prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2021.
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Čakovca za 2021. godinu
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Šandorovec
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Krištanovec
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Totovec
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Žiškovec
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Čakovec
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane
Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Grada Čakovca
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Savska Ves
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Kuršanec
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Ivanovec
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Gornji Vidovec
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Mihovljan
Odluka o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnice

Preuzimanje (PDF, Unknown)