U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 19. 2007 možete naći:

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.    Zaključak o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg centra Čakovec
2.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova
3.    Zaključak o odobrenju financije pomoći studentima Mariji Magdaleni Besedić i Filipu Munđaru

 

 

Preuzimanje službenog glasnika.