U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 3 2007 možete naći:

Tumačenje odredbi GUP-a grada Čakovca,
Zaključci sa 20. sjednice Gradskog poglavarstva održane 15.02.2007. godine,
Tablice iz Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

 

Preuzimanje službenog glasnika.