AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.    Zaključak o raspodjeli sredstava Mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2008. godini
2.    Zaključak o zamolbi Centra za kulturu Čakovec za parkirališna mjesta
3.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Odsjeka za komunalno redarstvo
4.    Zaključak o prihvaćanju okončanog obračuna koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. do 31.12.2007.
5.    Zaključak o prihvaćanju konačnog obračuna naknade za obavljanje poslova premještanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih vozila na zelenim površinama u 2007.
6.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stipendijama u akademskoj 2007/2008.
7.    Objava javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu zlatne plakete Grb Grada Čakovca
8.    Zaključak o potpisivanju Pisma namjere o uključivanje u projekt SGE
9.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova
10.    Zaključci o zahtjevima iz područja društvenih djelatnosti

 

 

Preuzimanje službenog glasnika.