AKTI GRADONAČELNIKA
1.    Rješenje o razješavanju i imenovanju Odbora za praćenje Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca
2.    Odluka o upravljanju GKP „Čakom“ d.o.o. Romskim obiteljskim centrom
u Kuršancu
3.    Suglasnost na Kolektivni ugovor Dječjeg vrtića Čakovec
4.    Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce
5.    Suglasnost za postavljanje ograde za dvorište za šetnju pasa pored azila za napuštene životinje Čakovec
6.    Zaključci iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti
7.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika