AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o izmjeni Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2014.

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

  1. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec (pročišćeni tekst)

 

Preuzimanje službenog glasnika