U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 4 2007 možete naći:

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, za 2006. god.,
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture,
za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, za 2006. god.,
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za 2006. god.,
Izvješće o izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za 2006. god.,
Odluke vezane uz dugoročno zaduživanje Grada Čakovca:
a) Odluka o zaduženju,
b) Odluka o prihvaćanju investicija,
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca,
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.

Preuzimanje službenog glasnika.