1.    Zaključak o usvajanju Izvješće o financijskom poslovanju Centra za kulturu Čakovec za 2007.
2.    Zaključak o usvajanju Izvješće o financijskom poslovanju Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec za 2007.
3.    Zaključak o usvajanju Izvješće o financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2007.
4.    Zaključak o usvajanju Izvješće o financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca za 2007.
5.    Zaključak o usvajanju Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg centra Čakovec za 2007.
6.    Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima za period 01.01.2007. – 31.12.2007.
7.    Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
8.    Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2007.
9.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2007.
10.    Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007.
11.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007.
12.    Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
13.    Odluka o imenovanju ulice i trga u Šandorovcu
14.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. Osnovne škole Čakovec
15.    Rješenje o imenovanju člana i zamjenika člana Komasacijskog povjerenstva Međimurske županije
16.    Ispravak Odluke o uređenju i održavanju naselja

Preuzimanje službenog glasnika.