Službeni glasnik br. 4/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja… Continue Reading Službeni glasnik br. 4/2018