AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.

Preuzimanje (PDF, Unknown)