Službeni glasnik br. 4/2016

3815

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Izmjene i dopune Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 2. Zaključak o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 2016/2017.

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016.
 2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016.
 3. Odluka o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec
 4. Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca
 5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves
 6. Odluka o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi
 10. Pravilnik o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima
 11. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama
 12. Suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.

 

Preuzimanje (PDF, Unknown)