1.    Zaključak o zaključenju Aneksa Ugovoru o povjeravanju poslova naplate parkiranja na području grada Čakovca
2.    Zaključak o usvajanju Izvješća Stožera zimske službe Grada Čakovca
3.    Suglasnost za provedbu postupka preuzimanja objekata i uređaja južne obilaznice Čakovca
4.    Zaključak o prodaju trafostanica
5.    Pravilnik o raspodjeli sredstava za ostale izdatke za osnovne škole na području Grada Čakovca
6.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova
7.    Zaključci o zahtjevima iz područja društvenih djelatnosti
8.    Zaključci o zahtjevima iz područja gospodarskih djelatnosti
9.    Izmjena i dopuna Statuta Turističke zajednice Grada Čakovca

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika.