AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.    Odluka o usvajanju četverogodišnjeg izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca
2.    Četverogodišnje izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca
3.    Zaključak o kompenzaciji komunalnog doprinosa sa GRA-COOP d.o.o.
4.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova
5.    Zaključci o zahtjevima iz područja društvenih djelatnosti

 

 

Preuzimanje službenog glasnika