AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana
2.    Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
4.    Odluka o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti
5.    Odluka o stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
6.    Odluka o izmjenama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2012.
7.    Prethodna suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:
a)    I. Osnovne škole Čakovec;
b)    II. Osnovne škole Čakovec;
c)    III. Osnovne škole Čakovec;
d)    Centra za odgoj i obrazovanje;
e)    Osnovne škole Kuršanec;
f)    Osnovne škole Ivanovec;
g)    Umjetničke škole Miroslav Magdalenić,
8.    Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec
9.    Odluka o upravljanju imovinom groblja u Mihovljanu, Ivanovcu i Šandorovcu
10.    Izmjene Rješenja o imenovanju komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja
11.    Izmjene Odluke o davanju bivše zgrade CZSS, Carinskoj upravi
12.     Odluka o dodatnom financiranju vrhunskog sportaša Filipa Udea

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Rješenje o imenovanju komisije za davanje u krovova u vlasništvu Grada Čakovca
2.    Prethodna suglasnost za promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada
3.    Zaključka o čišćenju snijega na nerazvrstanim cestama (prometnicama) na području Grada Čakovca
4.    Zaključak o imenovanju Stožera zimske službe 2012/2013
5.    Zaključak o privremenom korištenju dijela javne zelene površine
6.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti

 

 

Preuzimanje službenog glasnika