Službeni glasnik br. 5/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. 2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. s izvršenjem do 31.10.2018. godine Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.… Continue Reading Službeni glasnik br. 5/2018