AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o pozajmici Turističkoj zajednici Grada Čakovca

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015.

 

Preuzimanje službenog glasnika