1.    Zaključak o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čakovca za 2007.
2.    Godišnji obračuna Proračuna Grada Čakovca za 2007.
3.    Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2007. i njegovoj raspodjeli
4.    Odluka o izradi DPU “Vojni vrtovi – sjever, II etapa”
5.    Odluka  o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Čakovca”
6.    Zaključak o obavljanju dimnjačarskih poslova i izmjeni Odluke o koncesiji
7.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca

 

 

Preuzimanje službenog glasnika.