U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 7 2006 možete naći:

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
Zaključci sa 15. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju polugodišnjeg Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2006.g
Polugodišnji Izvještaj Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2006.g
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca
Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje grada Čakovca
Zaključak o nalazu Državne revizije

Preuzimanje službenog glasnika.