1.    Zaključak o prihvaćanju inicijative Kiryat Tivona o suradnji s Gradom Čakovcem
2.    Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu
3.    Izmjena Zaključka sa 32. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca
4.    Odluka o zahtjevu općine Podturen
5.    Zaključak o oslobođenju Međimurske županije plaćanja komunalnog doprinosa
6.    Zaključak o oslobođenju plaćanja naknade za priključenje Društvenog doma Mihovljan na vodovodnu mrežu
7.    Suglasnost i Zaključak po zahtjevu „Međimurskih voda“
8.    Zaključci iz područja imovinsko-pravnih poslova
9.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti
10.    Zaključci i Odluka iz područja gospodarskih djelatnosti

 

 

Preuzimanje službenog glasnika.