GRADSKO VIJEĆE

1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010.
2.    Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010.
3.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
4.    Suglasnost na kreditno zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpore obrtnicima na području Grada Čakovca
7.    Grad Čakovec nositelj projekta grijanja objekata toplinskom energijom iz biomasa
8.    Povelja o suradnji Grada Čakovca i Kyrat Tivona
9.    Ispravak tehničke greške

 

 

Preuzimanje službenog glasnika