AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o stavljanju van snage Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova
Odluka o stavljanju van snage Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
Odluka o stavljanju van snage Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima
Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Odluka o stavljanju van snage Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora
Odluka o prodaji zemljišta u Čakovcu na Martanama – Istok

AKTI GRADONAČELNIKA
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak
Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Zaključak o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2020./2021. redovnim studentima

Preuzimanje (PDF, Unknown)