U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 8 2006 možete naći:

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Zaključci sa 16. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca

Preuzimanje službenog glasnika.