AKTI GRADKOG VIJEĆA

 

1. Rješenje o izboru Mandatne komisije
2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije
3. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja
4. Rješenje o izboru Odbora za statutarno – pravna pitanja
5. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
6. Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
7. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
8. Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun
9. Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti
10. Rješenje o izboru Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika