1.    Zaključak o uvjetima sanacije prekopa javnih površina Grada Čakovca
2.    Zaključak o oslobođenju od plaćanja naknade GKP “Čakom” d.o.o.
3.    Zaključak o prihvaćanju programa “Ljeto u Gradu Zrinskih 2008.”
4.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova
5.    Zaključci o zahtjevima iz područja društvenih djelatnosti
6.    Zaključci o zahtjevima iz područja gospodarskih djelatnosti

 

Preuzimanje službenog glasnika.