Sprječavanje sukoba interesa

2587

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da je Grad Čakovec u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. ovog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

Preuzimanje (PDF, 44KB)

Preuzimanje (PDF, 54KB)

Preuzimanje (PDF, 55KB)