Danas (četvrtak 1.9.2022.) je objavljen Poziv za sufinanciranje prilagodbe gospodarstva trenutnim i budućim ekološim zahtjevima tj. potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo. Korisnici su mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća a dostupna sredstva iznose 1,9 milijardi kuna. Najniža potpora za mala i srednja poduzeća iznosi 750.000 kn a najveća 7.500.000 kn.  Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 19. prosinca 2022. godine u 11:00 sati. Neke od prihvatljivih aktivnosti su trošak gradnje i rekonstrukcije zgrada, trošak strojeva i opreme, ulaganja u znanje, softver, postavljanje novih sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, studije zaštite okoliša te troškovi izrade tehničke dokumentacije. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1. rujna 2022. godine u 11:00 sati a zainteresirani poduzetnici detaljnije informacije se mogu pronaći na https://eufondovi.hr/natjecaji/najava-otvoreno-zatvoreno/potpora-poduzecima-za-tranziciju-na-energetski-i-resursno-ucinkovito-gospodarstvo .

Slika preuzeta sa eufondovi.hr